English version Polska wersja
     
 
 
  Strona główna
  Nasze korzenie
  Katalog lamp
  Lampy naftowe
  Sprzedaż
  Wieczysta gwarancja
  Jak używać
  Tradycja
  Ciekawostki
  Pytania i odpowiedzi
  Projekty UE
  KontaktWieczysta gwarancja
Dzieło rąk ludzkich, wykonane z naturalnych materiałów, w klasycznej technologii.
Wszystkie produkty objęte są wieczystą gwarancją.
więcej
 
Jak używać

Przed rozpaleniem lampy sprawdź, czy wszystkie jej elementy są nieuszkodzone i sprawne. Upewnij się, że długość knota jest wystarczająca, tzn. taka, aby jego dolny koniec znajdował się na dnie pojemnika i był całkowicie zanurzony w nafcie, a górny koniec wystawał w stopniu umożliwiającym jego zapalenie.

Jeśli napełniasz lampę po raz pierwszy lub po długim nieużywaniu lub po wymianie knota odczekaj chwilę, aż knot nasiąknie naftą w stopniu umożliwiającym jego rozpalenie. Upewnij się, że ilość nafty nie przekracza dozwolonego poziomu napełnienia.

W celu rozpalenia lampy zdejmij klosz, a następnie komin, wyreguluj maszynką długość knota, zapal go i pokrętłem skoryguj wysokość płomienia. Następnie nałóż komin, klosz i umieść lampę w bezpiecznym miejscu.

7 najważniejszych reguł korzystania z lampy naftowej:

1. Zawsze używaj dobrej jakościowo parafiny/nafty.
2. Zawsze umieszczaj lampę naftową na mocnej stabilnej, niepalnej powierzchni.
3. Zawsze odczekaj, aż lampa naftowa ostygnie zanim ją schowasz.
4. Zawsze odczekaj, aż lampa ostygnie zanim zaczniesz ją czyścić.
5. Lampa naftowa nie jest zabawką, trzymaj ją z dala od dzieci i zwierząt.
6. Nigdy nie przepełniaj zbiornika na paliwo; lampa powinna świecić około 12 godzin w granicach 1/2 do 3/4 wypełnienia zbiornika paliwem dobrej jakości.
7. Długość knotu powinna zostać dostosowana tak, aby zapewnić białe światło. Nigdy nie obniżaj knotu nadmiernie, ponieważ może wpaść do zbiornika paliwa.


Zachowanie bezpieczeństwa

Lampa naftowa jest artykułem całkowicie bezpiecznym i przyjaznym w użytkowaniu, pod warunkiem zachowania podstawowych reguł obowiązujących podczas korzystania z urządzeń generujących otwarty płomień.

Palącej się lampy naftowej nie należy na dłuższy czas pozostawiać bez dozoru, szczególnie, jeśli w otoczeniu znajdują się dzieci lub zwierzęta. Przewrócenie lub uszkodzenie palącej się lampy może doprowadzić do pożaru! Należy zadbać o prawidłową długość wysuniętego knota; knot za krótki może nie podtrzymać płomienia, knot za długi powoduje zbyt duży płomień i nadmierne rozgrzanie klosza, co może doprowadzić do jego pęknięcia.

 
 
 
   
     
  Copyright © MT Partner 2005 - All rights reserved  
  designed by M&M Studio | CMS by ProfSOFT